A gyűjtemény

   A gyűjtemény története
   Képek
 Elérhetőség

Alapítvány
Alapítók
  Kuratórium
  Támogatás

Hírek
Cikkek
  Filmek
  Linkek
 


Szegedi informatikai gyűjtemény


    Európában egyedülálló informatikatörténeti gyűjtemény Szegeden!

Správa o aktivitách Múzea histórie informatiky, od jeho založenia až po súčasnosť, a o krokoch ktoré predchádzali jeho vzniku.


V polovičke 70-tych rokov bol pán Győző Kovács prvý, ktorý prišiel s nápadom uchovať všetky predmety z minulosti a súčasnosti súvisiace s výskumom a výrobou v oblasti informatiky v Maďarsku. V tomto odbore sú zariadenia vyradzované po niekoľkých rokoch z obehu a to takým tempom, ktoré v doterajšom vývoji techniky ľudstvo nezažilo. Vyraďovanie zastaraných zariadení sa dialo nie kvôli módnym trendom, ale z ekonomickej nutnosti, tak ako je to aj v súčasnosti.

Táto iniciatíva IT Asociácie John von Neumann-a (NJSZT) a Národného múzea inžinierstva bola vítaná národnými spoločnosťami prevádzkujúcimi "počítačových obrov". Odovzdanie týchto strojov, ktoré v čase ich kúpy boli obrovskou investíciou, do opatery budúceho múzea značne zjednodušilo vyradenie strojov z prevádzky.

Zhodou okolností od prevádzky predchodcu Národnej ropnej spoločnosti (MOL Rt.) v dedine Algyő (10km od mesta Szeged), Asociácia histórie inžinierstva (medzičasom založená v rámci NJSZT) dostala k dispozícii rad kasární, ktoré boli vhodné na sklad vyzbieraných zariadení. Plné konfigurácie, jednotky, periférie a dokumentácie, ktoré sa vyradzovali, boli prinášané z celého územia krajiny. Kasárne sa pomaly napĺňali zariadeniami, ktoré reprezentovali celú skupinu produktov národného a medzinárodného výskumu a aplikácií.

Tieto priestory uskladňovali skoro všetky dôležité prístroje od dátového procesora s dierkovacími páskami až k "obrom" (Razdan, Minszk, ICT, Elliot, Siemens, IBM, Honeywell, atď.) a ďalej po prístroje z éry osobných počítačov a produkty predstavujúce míľniky v domácom maďarskom vývoji (M3 bubnové pamäte, logický stroj Lászla Kalmára, prístroje vyrobené výskumnými inštitúciami EMG, VILATI, SZTAKI, BME, IKV, Telefongyár, GAMMA, KFKI atď.). Počítače maďarskej výroby (EMG, VIDEOTON, MOM a tzv. členovia série R (10,22,40,55)) sú dôležitou súčasťou kolekcie. Tu dostalo miesto Zentai dedičstvo, ktoré obsahuje dokumentáciu počítačov z celého sveta od doby dierkovacích pások.

V roku 1985 ropná spoločnosť žiadala väčšinu kasární späť. To znamenalo presun väčšiny zbierky na miesto o ploche 500m2. Kvôli nedostatočnej kapacite bolo nutné uskladňovať prístroje a dokumentáciu vo viacerých vrstvách. Tento typ uskladňovania poškodil značnú časť zbierky.

Od začiatku 90-tych rokov nám z Budapešti a jeho okolia ponúkli 25 ton prístrojov a KFKI nám poskytla skladisko na ich uskladnenie. V roku 1992 bola založená Nadácia histórie počítačových vied (Foundation of Computer Science History). Jeho zakladateľmi boli Národné múzeum inžinierstva, IT Asociácia John von Neumann-a a Štátna počítačová služba (ÁSZSZ), čiže všetky tie inštitúcie, ktoré napomáhali realizácii zbierky aj predtým. V centrále ÁSZSZ zorganizovalo vedenie inštitúcie veľmi peknú stálu výstavu.

Na začiatku 90-tych rokov obsah zbierky naďalej narastal. Časom sa sklady ÁSZSZ-u naplnili a nové zhromaždisko umiestnené v Cegléd-e, vďaka entuziazmu lokálneho učiteľa, zhromaždilo značné množstvo vyradených prístrojov. Táto zbierka obohacovala kolekciu našej nadácie.

Vtedy sme si uvedomili, že jediná možná cesta ako vystaviť kolekciu v múzeu je v rámci štátnej alebo samosprávnej inštitúcie, kde je garantovaná údržba, prevádzka a vývoj. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli všetky komerčné ponuky odmietnuť. Toto rozhodnutie bolo veľmi riskantné, pretože ropná spoločnosť MOL Rt. nám oznámila, že priestory v Algyő, kde celá kolekcia bola natlačená, máme vyprázdniť. Boli to veľmi ťažké časy pre nás, ale urobili sme všetko preto, aby sme sa z tejto situácie dostali. Našťastie sme našli podporu v kruhoch vedenia spoločnosti MOL Rt. a tak, aj keď iba dočasne, sa nám podarilo problém s vysťahovaním vyriešiť. S trvalou podporou lokálnych médií (televízie, rádia a tlače), ktoré sympatizovali s našou myšlienkou, sme si mohli nechať sklad v Algyő. Medzičasom bola inštitúcia ÁSZSZ rozpustená a sprivatizovaná, takže sme boli nútení vysťahovať vystavené časti kolekcie a preniesť ich niekde inde. Našťastie organizátori Medzinárodného trhu mesta Szeged v roku 1997 zorganizovali výstavu o histórii počítačových vied a umožnili nám presun komponentov výstavy z priestorov ÁSZSZ-u na ich náklady.

preklada sa

2007. december 15.

Dr. Muszka Dániel