A gyűjtemény

   A gyűjtemény története
   Képek
 Elérhetőség

Alapítvány
Alapítók
  Kuratórium
  Támogatás

Hírek
Cikkek
  Filmek
  Linkek
 


Szegedi informatikai gyűjtemény


    Európában egyedülálló informatikatörténeti gyűjtemény Szegeden!

Közhasznúsági jelentések

Informatika Történeti Múzeum Alapítvány/ITMA 2014
Szöveges Beszámoló a 2014-es évről

A beszámoló kiegészíti a 2015.04.28-án kelt PK-141-es
"Az egyszeres könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített
beszámolója és közhasznúsági melléklete" elnevezésű
dokumentumban összefoglalt tevékenységeket.

Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységének megfelelően
az összegyűjtött számítástechnikai és informatikai eszközöket
múzeumszerűen bemutatta elsődlegesen a Szent-Györgyi Albert
Agórában (6722 Szeged, Kálvária sgt. 23.) kialakított
Kiállítás formájában modern helyen, modern módon 1300 m2-en
az Alapítvány Gyűjteményének mintegy harmadát kiegészítve
magángyűjtők tárgyaival is, míg a Gyűjteményben meglévő
eszközök másik részét a korábbi helyen
a Befogadó és Kutató Raktár nevű 3200 m2-es épületben
tárolja és óvja (6728 Szeged, Budapesti út 5. Öthalmi
volt szovjet laktanya).

Tevékenységeink során tovább folytattuk a számítástechnikai,
informatikai eszközök gyűjtését.

A közhasznú tevékenységünk fő típusa a Kulturális tevékenység,
amelynek keretében az év folyamán az Agóra által szervezett
rendezvényeken, kiállításokon több mint 5000 látogatónak
tárlatvezetéssel mutatták be a széles közönség számára
(diákok, felnőttek, idősek, köztük sok külföldi vendég)
a kiállított eszközöket, melyek minden alkalommal
nagy sikert arattak.

A Kiállítás főtámogatója a Neumann János Számítógép-tudományi
Társaság.

Az Alapítvány vezető tisztségviselői a 2014. évben nem
részesedtek juttatásban.

Az Alapítvány Gyűjteményéről a 2015-ös év elején is elkészült
a 2014-es esztendőre vonatkozó EMMI Kulturális statisztikai,
1444-es jelentés, amely Gyűjtemény főleg numerikus változásait
tartalmazza. Az ITMA Gyűjtemény a 11970842 azonosító szám alatt
található.

2014-ben az állandó Kiállításaink mellett 4 vándorkiállítást
is megrendeztünk és bemutattunk (Szeged Ifjúsági ház 3 db,
Budapest, Újpalota Csokonai Művelődési Központ).

A mellékelt PK-141-es egyszerűsített beszámoló tartalmazza az
Alapítvány pénzügyi könyvvitelét, amelyből itt csak két adatot
emelünk ki:
1./ Az Alapítvány 2014-es eredménye: -103 eFt,
2./ Az Alapítvány 2014-es mérlegének fő összege: 1 121 eFt.

Jelentős esemény volt a Gyűjtemény életében a 2014-es év végén
az EMMI által az öthalmi Befogadó és Kutató Raktár épületének
és tárgyainak állagmegóvásához nyújtott támogatás hatékony
elköltése, amely nagyban segíti az alapcélok végrehajtását,
muzeális kutatói tevékenység végzését (több országból
8 kutatói napot töltöttek el vendégeink).

Közhasznú tevékenységünk legfőbb eredménye, hogy 2014-ben is
sikerült fenntartani és továbbfejleszteni a hazai legnagyobb
Informatikatörténeti Gyűjteményt.
Bemutatjuk a számítástechnikai, informatikai fejlődést.
Gyűjtjük a muzeális számítástechnikai tárgyakat.
Gondoskodunk a begyűjtött tárgyak tárolásáról és megóvásáról.

A Kuratórium hatékonyan szeretné menedzselni az Alapítvány
2015-ös változásait változatlan alapcélok és közhasznú
tevékenységek mellett ebben a gyorsan változó informatikai
világban.

Szeged, 2015. május 5.